Vážení klienti,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o tom, že Mgr. Martin Rezek, LL.B., advokát, byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ustanoven jako společný zmocněnec poškozených pro tzv. druhou vlnu kauzy WSM (World Systems Market Inc.). Od vydání tohoto usnesení mohou poškození uplatňovat svá práva v tomto řízení pouze prostřednictvím společného zmocněnce.

Pokud máte zájem být v této věci zastoupeni naší advokátní kanceláří, dovolujeme si Vás požádat, abyste se na nás obrátili na emailové adrese kauzawsm@akrap.cz. Vzhledem k velkému počtu poškozených Vás tímto laskavě žádáme, abyste Vaši veškerou komunikaci směřovali na tento email.