Vážení klienti,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o tom, že Mgr. Martin Rezek, LL.B., advokát, byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ustanoven jako společný zmocněnec poškozených pro tzv. druhou vlnu kauzy WSM (World Systems Market Inc.). Od vydání tohoto usnesení mohou poškození uplatňovat svá práva v tomto řízení pouze prostřednictvím společného zmocněnce.

V trestním řízení, ve kterém jsme byli určeni jako společný zmocněnec poškozených, již proběhl první jednací den hlavního líčení, na němž byla přednesena obžaloba a přikročeno k dokazování. Za všechny poškozené, od kterých jsme převzali právní zastoupení, jsme jejich nároky do trestního řízení přihlásili a navrhli jsme, aby soud uložil v odsuzujícím rozsudku obžalovanému nahradit způsobenou škodu v penězích. Od tohoto momentu již není možné do tohoto trestního řízení přihlásit žádné další nároky.

Pokud máte i přesto jakoukoliv otázku, dovolujeme si Vás požádat, abyste se na nás obrátili na emailové adrese kauzawsm@akrap.cz. Vzhledem k velkému počtu poškozených Vás tímto laskavě žádáme, abyste Vaši veškerou komunikaci směřovali na tento email.