Advokátní kancelář Rezek a partneři vyznává praktický přístup k právu. Nepovažujeme právo a zákony za svět sám pro sebe, ale jako součást různých životních situací. Naše služby musejí doplňovat, nikoli komplikovat či omezovat život našich klientů. Hledáme řešení, řešíme obtížné situace. Rádi navazujeme dlouhodobou spolupráci s našimi klienty a poskytujeme jim komplexní právní služby v jakékoli situaci.

Naše advokátní kancelář vznikla spojením tří přátel ze studií, kteří se rozhodli zhodnotit své dosavadní pracovní zkušenosti ve vlastním projektu. Po působení ve velkých i menších kancelářích jsme shromáždili mladý tým právníků připravených hledat nejlepší řešení každého problému. Preferujeme pragmatický přístup ke každé situaci a rádi bychom prosazovali efektivní řešení. 

Náš tým

Mgr. Martin Rezek, LL.B.
advokát

Martin je nejen všestranným právníkem, ale také odborníkem na sporná řízení, spotřebitelské právo, nemovitosti, pohledávky, ale i další oblasti práva. Studoval na Západočeské univerzitě v Plzni a na Univerzity of Glamorgan v Cardiffu, UK. Od roku 2006 se zabýval spotřebitelským právem v Evropské spotřebitelské organizaci v Bruselu a dále navázal prací pro Českou obchodní inspekci. V posledních pěti letech se věnuje advokacii. Jeho práce vyústila v letech 2013 až 2014 v založení vlastní advokátní kanceláře.

martin.rezek@akrap.cz 
telefon: +420777973541


Mgr. Pavel Prunner
spolupracující advokát

Pavel se zaměřuje především na mezinárodní obchodní právo a právo nemovitostí společně se vším, co s tím souvisí. Po studiu na Západočeské univerzitě v Plzni a práci v advokátní kanceláři Robin Burman & Co., Manchester, UK, působil jako advokátní koncipient a posléze advokát v kanceláři DBK PARTNERS a následně KŠD LEGAL. V advokacii působí od roku 2009 od začátku roku 2015 spojil své síly v advokátní kanceláři s Martinem.

pavel.prunner@akrap.cz 
telefon: +420777256554


Mgr. Bohumír Bouška
spolupracující advokát

V roce 2018 dokončil studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se zejména na závazkové právo a občanské právo procesní. Do budoucna by se rád zaměřil na oblast náhrady nemajetkové újmy.

bohumir.bouska@akrap.cz


Mgr. Natálie Sehnalová
advokátní koncipient

natalie.sehnalova@akrap.cz


Mgr. Bc. Michal Herš
advokátní koncipient

michal.hers@akrap.cz


Viktoria Yarish
právní asistent

viktoria.yarish@akrap.cz


Ing. Veronika Datlová
office manager

Verča je člověk, bez kterého by se chod naší advokátní kanceláře zastavil, protože tak jako v každé jiné kanceláři, vše se točí kolem sekretariátu. Verča kromě toho zvládá malování, šití a všemožné umělecké činnosti. Verča je absolventem Technické univerzity v Liberci. 

kancelar@akrap.cz
telefon: +420222933595